Web Sitesi Lokalizasyonu

Web Sitesi Lokalizasyonu

Web Sitesi Lokalizasyonu

Web sitesi lokalizasyonu, yerel dilinizde hazırlanmış web sitenizin içeriğinin, hedef ziyaretçi kitlenizin dil ve kültürel özelliklerine göre yerelleştirilmesi hizmetidir.

Web sitenizi lokalizasyonu kapsamında, web sayfalarının içeriğinin tercümesinin gerçekleştirilmesinin yanında, tüm işitsel ve görsel içerik materyalinin hedef ziyaretçi kitlesinin kültürel özellikleri dikkate alınarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilir.

Bir web sitesinin içerik metinlerinin hedef dile tercümesinin yapılması, lokalizasyon için yeterli olmayacaktır. Lokalizasyon kapsamında, farklı dil ve kültürlerde farklı anlamlar taşıyabilecek sembol ve çeşitli görsel materyalin de hedef kültürün anlayabileceği şekilde değiştirilmesi gerekecektir. Bir kültür için olumlu anlam ifade eden bir sembol, başka bir kültürden gelen ziyaretçiler için olumsuz bir anlam ifade edebilir veya hiç bir anlam ifade etmeyebilir.

Örneğin Türkiye için Türkçe olarak hazırlanmış bir web sitesinde doğal afetlerle ilgili yardım amacıyla bulunan bir bağlantıda Kızılay sembolü kullanılabilir ve ilgili hedef ziyaretçi kitlesi, bu sembolü anlama konusunda herhangi bir zorluk yaşamaz. Ancak aynı sayfaya Kuzey Avrupa'dan veya Güney Amerika'dan gelecek ziyaretçiler için Kızılay sembolünün yerine Kızılhaç sembolünün kullanılması, aynı anlamsal bütünlüğü sağlamak açısından önemli olacaktır.

Yine aynı şekilde batı kültüründe tasarrufu sembolize etmek için sıkça kullanılan domuz formundaki kumbaranın web sitenizde Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçileriniz için çok da çekici gelmeyeceği açıktır. Bu gibi durumlarda, ziyaretçinin diline göre farklı resim ve semboller kullanmak gerekebilecektir.

Lokalizasyon süreci, yazılı, görsel ve işitsel materyalin tercümesi, kültürel olarak anlaşılabilir kılınmasının yanında, web geliştirme teknolojilerinin de yoğun ve doğru bir şekilde kullanımını gerektirir. Aynı şekilde görsel ve işitsel içerik materyallerinin değiştirilmesi, grafik, ses, video işleme yazılımlarına hâkim olmayı gerektirecektir.

Türkay Dolmetschen Tercüme Hizmetleri, web sitenizin hedef ziyaretçi kitlesinin dil ve kültürel özelliklerini dikkate alarak, gerekli tüm tercüme ve geliştirme çalışmalarını, uzman tercüman, web tasarımcı ve programcı kadrosu ile doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir.

Firmanızın/organizasyonunuzun yerel ziyaretçiler ile yetinmemesi gerektiğini, farklı dillerden ve kültürlerden uluslararası tıklamaların web siteniz için önemli olduğunu düşünüyorsanız, ürün ve hizmetlerinizi tüm dünyaya açmak, işinizi bu yönde geliştirmek istiyorsanız, telefon vasıtasıyla bizimle irtibata geçebilir, web sitenizi incelememiz ve teklif vermemiz için hemen talepte bulunabilirsiniz.

 

Lokalizasyon Kapsamında Ele Aldığımız Konular

Dil

Web sitesinde kullanılan metinlerin hedef dile tercümesi sanıldığı kadar kolay bir tercüme işleminden ibaret değildir.

Kaynak dilde kullanılan benzetme, deyim ve kullanılan dilin samimiyet/resmiyet düzeyi, hedef dilde içeriği okuyacak ziyaretçinin beklentilerine uygun olarak tercüme edilmelidir. Bu da web sitesinin içeriğine bağlı olarak, hedef dilin konuşulduğu ülkelerin kültürlerinin yakından bilinmesini gerektirir.

Teknoloji

Web sitesi lokalizasyonu, yeni geliştirilmeyen, yani mevcut bir site için yapılacaksa, web sitesinin hazırlanması ve yayınlanmasında kullanılan anahtar teknolojiler, birden fazla dili ve karakter kodlamasını desteklemesi gerekecektir. Özellikle arka planda veri tabanı uygulamaları kullanan web sitelerinin, farklı karakter kodlamalarını aynı anda destekleyecek şekilde düzenlenmesi, değiştirilmesi için detaylı teknik çalışmaların yapılması gerekebilir.

Resimler

Web sitenizde kullanılan resimler gizli veya açık birçok kültürel mesaj içerebilir. Resimler web sitenizin hazırlandığı yerel dil için, ürünü/hizmeti doğru bir şekilde tanıtan mesajlar içerirken, hedef yabancı dilde ziyaretçiyi siteden uzaklaştırabilecek, hoş olmayan mesajlar içerebilir.

Örneğin turizme yönelik bir web sitesinde kullanılan yiyecek ve içecek resimleri bir kültür için ilgi çekici olabilecekken, başka bir ülkenin ziyaretçisinin kültür ve dini inanışlarına ters gelebilecek mesajlar verebilir.

Bundan dolayı lokalizasyon çalışmaları esnasında, hedef yabancı diller ve kültürler dikkate alınarak, her dil için uygun mesajları verecek alternatif resimlerin seçilmesi gerekebilecektir.

Semboller

Web sitenizde kullanılan semboller de tıpkı resimler gibi lokalizasyon sırasında çeşitli problemlere sebep olabilir. Örneğin bir dilde TAMAM anlamında kullanılan bir el işareti, el ile başarıyı veya barışı simgelemek için yapılan V işareti, başka bir ülkenin ziyaretçisi için bambaşka anlamlar taşıyabilir. Bir ülkede evin önündeki posta kutusunu sembolize etmek için kullanılan posta kutusu sembolü, başka bir ülkenin ziyaretçisi için tamamen anlamsız olabilir.

Lokalizasyon esnasında bu hususlar dikkate alınarak semboller de gözden geçirilmekte ve gerekli uyarlamalar gerçekleştirilmektedir.

Video ve Ses

Web sitenizde video görüntüleri ve ses dosyaları kullanılıyorsa, bunlarında hedef ziyaretçi kitlesinin profiline göre gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekebilecektir.

Renkler

Web sitenizde kullandığınız renklerin de lokalizasyon çalışmaları kapsamında ele alınması gerekir. Bir dil ve kültür için hazırlanmış bir web sitesinde ağırlıklı olarak kullanılan renkler, hedef kitle için anlamlı ve çekici gelirken, başka bir kültür için çok itici olabilir ve ziyaretçinin web sitesini hızla terk etmesine sebep olabilir.

Bundan dolayı lokalizasyon çalışması kapsamında, web sitenizin tasarımında kullanılan renklerin hedef ziyaretçi kitlenize göre analiz edilerek, gerekli uyarlamaların yapılması gerekebilir.

Navigasyon ve Sayfa Yapısı

Yerel dilde örneğin Türkçe olarak hazırlanmış bir web sayfasında, içerik elemanlarının sayfaya doğru yerleştiğini, görüntünün mükemmel göründüğünü düşünebilirsiniz. Ancak lokalizasyon çalışmalarında, seçilen dile bağlı olarak, sayfalarınızın tasarımının gözden geçirilmesi gerekebilir.

Örneğin bir dilde, sayfada navigasyonda kullanılan menüler için ayrılmış alan yeterliyken, hedef dile yapılan tercümede ortaya çıkan metinlerin uzamasından dolayı, ayrılan alan yetersiz hale gelebilir.

Tüm diller alışık olduğumuz şekilde soldan sağa yazılarak okunmazlar. Örneğin Arapça sağdan sola yazılıp okunurken, Çince ve Japonca yukarıdan aşağıya okunur. Sayfa yapısı, Arapça gibi sağdan sola okunan dillerde sağa dayalı olarak hazırlanmak zorunda kalabilir. Bundan dolayı lokalizasyon çalışmaları esnasında web sitesinin sayfa tasarımı ve navigasyon yapısı tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılır.

Test ve Kontrol

Web sitesi lokalizasyonu çalışmalarının çeşitli aşamalarında, hedef dile ve kültüre yönelik test ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla, hedef ziyaretçi kitlesinin dil ve kültürel özelliklerini çok iyi bilen kişiler tarafından lokalizasyon sonuçlarının çok iyi gözden geçirilerek kontrol edilmesi lokalizasyon çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır.