Portekizce Yeminli Tercüman

Portekizce Yeminli Tercüme

İlgili kurumdan sadece yeminli tercüman kaşeli olarak istenilen çevirilerde Noter tasdiki olmadan  sadece Tercüman imzası  ve büro kaşesi yeterli olmaktadır. Bu durum ülkeden ülkeye ve kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Özellikle  Resmi belgeler, sabıka kaydı, ticaret sicil, nüfus kayıt sureti, ehliyet  diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli tercümanlarımızca İngilizce    - Türkçe ve Türkçe - Portekizce    dillerinde özenle tercüme edilmektedir.

Portekizce Yeminli Noterli Tercüme

Bazı ülkeler ve kurumlar yeminli tercüman imzasını yeterli görmeyip noter tasdikini de şart koşmaktadır. Resmi kurumlara vereceğiniz belgeler, sabıka kaydı,  diploma, pasaport, sözleşme, mahkeme kararı, ticaret sicil belgeleri, nüfus cüzdanı sureti gibi her türlü belgeniz, noterden yeminli bulunan yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilerek imzalanıp noter tarafından tasdik edilir.

Portekizce  Çapraz  Yeminli  Çeviri

Portekizce  - Türkçe çeviriler dışında Portekizce   -  Diğer  Diller ve Diğer Diller -  Portekizce    diline yeminli ve noterli çeviriler yapılabilmektedir. Ancak bu durumda önce Portekizce    Türkçe   ve Türkçeden Diğer dile  iki defa çeviri yapılır   ve  iki tercüman imzası ve iki kere noter tasdiki gerekmektedir.

Portekizce  Akademik ve Teknik Çeviri

Lisans ve Lisansüstü, Doktora bitirme tezi çevirileri, makale ve kitap çevirileri, her türlü teknik katalog, broşür tanıtım yazıları gibi teknik çevirileriniz de uzman tercümanımız tarafından sayfa düzenlerine uygun olarak tercüme edilmektedir.

Portekizce  Ardıl ve Simültane Çeviri

İş görüşmeleri, makine kurulumları, karşılama, iş  organizasyonu, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi her türlü organizasyonlarda ve mahkemelerde şahitlik yapmak üzere adliyelerde adli-bilirkişi tercümanımız tarafından tercüme hizmeti verilmektedir.

Portekizce Vekaletname - 184  Formları

Yurt dışı tebligatları için mahkemeler 184 Formları doldurulmasını istemektedir. Yeminli tercümanlarımız tarafından form doldurma işlemi yapılmaktadır ayrıca mahkemeye üst yazı yazılması ve onun çevirisi de eklenmelidir. Vekaletnamelerde ise yurt dışına gideceklerde önce örnek yazı Türkçeye çevrilir ve noterden buna uygun vekalet  çıkartılır daha sonra tekrar o ülkenin diline çevrilir ve apostil yaptırılarak gönderilir. Türkiye'de kullanılacaksa yurtdışından apostilli ve noterden geçirilmiş olarak gelen vekalet doğrudan çevrilip noterden geçirilir.