VENEDİKÇE Çeviri (Yazılı Tercüme) Hizmetleri

Ostim Tercüme in sunduğu VENEDİKÇE çeviri hizmetleri çeşitli ihtiyaçlara ve farklı bütçelere hitap edebilecek şekilde çeşitlilik göstermektedir. Aralarındaki temel farklar aşağıda kısaca özetlenmiştir.


VENEDİKÇE Günlük Çeviri (Tasdiksiz Çeviri)

VENEDİKÇE – Türkçe – VENEDİKÇE matbu belge ve (bilgisayar kelime işlem dosyaları dahil) doküman çevirisi: hızlı, ekonomik ve hatasız. Dizgi, lokalizasyon, teknik uzmanlık vs. gerektirmeyen metinler için ideal çeviri çözümüdür.


VENEDİKÇE Yeminli Tercüme (Noter Tasdikli Çeviri)

VENEDİKÇE – Türkçe veya Türkçe – VENEDİKÇE noter tasdikli yeminli tercüme hizmetimiz: hızlı, ekonomik ve resmi. Devlet dairelerine sunulacak belgeler, ihale evrakı, ithalat ihracat belgeleri, vize başvuruları, ve benzeri resmi evrak içindir.


VENEDİKÇE Uzmanlık Çevirisi (Teknik, Hukuki, Tıbbi Tercüme)

Medikal Çeviri, Mühendislik Çevirisi, Hukuki Çeviri ve benzerleri gibi teknik içerikli belge ve raporların branş eğitimi almış profesyonellerce VENEDİKÇEya çevrilmesidir. Ostim Tercüme çok geniş bir mütercim tercüman portföyüne sahip olduğundan hemen her branştan uzmanlık çevirisi hizmeti verebilmektedir.


VENEDİKÇE Anadile Çeviri (Anadile Tercüme)

Yurtdışında yayınlanacak bir reklam kampanyanızın, gazete haberinin, firma tanıtımının veya makale ya daraporunuzun bir Arap mütercim tarafından doğrudan VENEDİKÇEya çevrilmesi işlemidir. Mütercim çeviriyi kendi anadiline yaptığından Anadile Çeviri her Ostim Tercüme hizmetinin sahip olduğu dilbilgisi açısından hatasızlık ve içerik yönünden eksiksizlik özelliklerine ek olarak, daha akıcı bir anlatım ve alt metin gibi daha ince detaylar üzerinde kontrol imkanı sunmaktadır.


VENEDİKÇE Çapraz Çeviri

VENEDİKÇE bir metnin Türkçe üzerinden başka bir dile çevrilmesi hizmetidir (örneğin VENEDİKÇE – Türkçe ardından da Türkçe – İngilizce gibi). Bu genellikle Türkiye’de noter tasdiki yaptırılacak dokümanlar için yasal bir zorunluluk gereği tercih edilebilmektedir. Bu tür metinler iki kere çevrildiklerinden diğer çeviri seçeneklerine kıyasla bir takım anlam kaymaları ve eksiklere gebedir. Ostim Tercüme sıkı kalite kontrolleri ile bu tür anlam kaymaları ve eksikleri en aza indirgemektedir.


VENEDİKÇE Tercüme (Sözlü)

Ostim Tercüme VENEDİKÇE – Türkçe ardıl çeviri (sözlü çeviri) hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca, VENEDİKÇE ile diğer diller arasında tercüme hizmeti de sunabiliyoruz. Ostim Tercüme tercümanları profesyonel görünümleri, dil uzmanlıkları ve sektör bilgileri ile kuruluşunuzu kısa bir süreyle de olsa, en iyi şekilde temsil edecektir.


VENEDİKÇE Masaüstü Yayıncılık

Ostim Tercüme font sorunlarının, dizgi hatalarının, sağa / sola yaslanmayan, büyüklüğü ayarlanamayan, söz dinlemeyen metinlerin iş hayatınıza kattığı strese son diyor. VENEDİKÇE Masaüstü Yayıncılık hizmetlerimiz kapsamında dizgi bir VENEDİKÇE dil uzmanımız tarafından yapılıyor, son çıktı VENEDİKÇE dil uzmanımız tarafından kontrol edilerek hatasız şekilde size ulaştırılıyor (evet, dilediğiniz formatta: InDesign, Quark Xpress, Freehand, Acrobat da dahil, hemen her formatta).